تا حالا فکر کردین اگه قرار بود از بین دخترا 4 نفر به عنوان F4 انتخاب بشن کیا می تونستن باشن؟؟
تو کره بین مردا نظرسنجی گذاشتن و این چهار نقر ایتخاب شدن...

هیونا به خاطر se.. بودن,
سوزی به خاطر معصومیت,
سوهی از wonder girls به خاطر شیک پوش بودن,
و ته یون لیدر snsd نقش فرد دوست داشتنی رو داره...
نظر شما چیه؟؟