سلامی دوباره به بهترین دوستانم
که به این وب سر میزنن و بهمون نظر میدن
خوب این اپم مربوطه به گروه بیگ بنگ با اهنگی به اسم
هیولا البته تو کلیپ یه مدلی شدن