سلام به همه من دوباره اومدم
امروز از همسر عزیزم هیون براتون مطلب میخوام بزارم
البته با چند تا عکس
اول بریم سراغ موضوع
شبکه ی اریرانگ چند وقت پیش یه نظر سنجی کرده بود
که کدوم یکی از خواننده ها وقتی از الکل استفاده میکنن
بد مست میشن
خوب نفر اول هم کسی جز همسر بنده نبود البته
هیون اصلا این طوری نیس نمیدونم چرا خالی میبندن


بقیه ادامه
نظررررررررررررر..........