بازم سلام من برگشتم
دوباره با یه مطلب توپ از دریم های 2
این سریال بهترین سریال بود از لحاظ موزیکال بودنش
و همچنین هنر نمایی jbپسره خیلی باحاله نه
ب چند تا عکسه با حال اومدم


اینم یه اهنگ رو کلمه کلیک کنید
خب

خوب اینم از چند تا عکس دیگه